شیطان

۱-گاهی در حوزه تعبد کمین می کند تا انسان را از قید خارج سازد او می کوشد انسان اعمالش را بر اساس وحی انجام ندهد بلکه به میل خود عمل کند و حال آنکه حوزه تعبد آن است که عبد خداست تمام کارهای خود را بر اساس وحی الهی انجام دهد.

۲ـگاهی کمین گاه او حوزه تعلق است و کاری می کند تا انسان در مقام فکر و اندیشه،به جای این که معارف الهی را با برهان تحلیل کند و آنها را با یقین بفهمد و بپذیرد،برهان نما را به جای برهان واقعی بنشاند و از تعقل ناب محروم شود.

۳-گاهی در حوزه شهود کمین می کند،حوزه ای که انسان حقایق جهان ربوبی را آن گونه که هست،با دل و بدون وساطت لفظ و مفهوم و استدلال مشاهده می کند،شیطان کمین می کند تا واقع را آن طور که هست مشاهده می کند،شیطان کمین می کند تا واقع را آن طور که هست مشاهده نکند یا چنین راهی را انکار کند،در واقع شیطان نخست شهود،آنگاه اندیشه و سپس عمل را منحرف می کند خدای سبحان انسان را با سرمایه شهود آفریده و قلب او را بیدار و بنا ساخته است،اما شیطان با القائات باطل او را مشغول می کند که از مشاهده حق بازماند.

عبارتند از:

۱-رجیم:رانده شده و به سنگ گریزانده شده۲-مارد۳-عفریت۴-صاغر زیون و حقیر۵-مدحور-دور کرده شده و رانده شده۶-مذموم-مذمت کرده شده۷-غوی-گمراه و گمراه کننده۸-مذوم-عیب کرده شده

شیطان ملعون در سه مقام حاضر است

۱:هنگام انعقاد نطفه

۲:هنگام تولد طفل

۳:وقت احتضار

نزدیک ترین حالت شیطان به بنده

  1. در حالت خشم
  2. در حالت حکم و قضاوت
  3. خلوت نمودن با زن بیگانه
  4. تعبیر دیدن شیطان در خواب

از امام صادق(ع)نقل اسا که دیدن شیطان در خواب بر شش وجه است:

  1. دیدار دشمن
  2. فساد دین
  3. شهوت و هوای نفس
  4. دوری از اطاعت و عبادت
  5. از اهل صلاح دوری جستن
  6. خوردن چیزی از حرام
/ 2 نظر / 9 بازدید
عادل

سلام اقا سجاد لینک شدی[گل]

محمد امین

سلام من چند تا سایت دارم اگه بتونی تو قسمت دوستان اضافه کنی خیلی خوب میشه . این سایتام . انجمن تخصصی کامپیوتر www.pcpersia.org سایت دانلود کارتون و ... www.assistdl.com مرجع تخصصی معماری www.archicom.org