ایام فاطمیه

زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت        توحید انعکاس نمایانتری نداشت


 

جز در مقام عالی زهرا فنا شـدن        ملک وجود فلسفه دیگری نداشت


 

گــــــیرم که خانه خانه ی وحـی خدا نبود      آتش به بیـــــــت ام ابیها روا نبود


 

آن بانویی که حرمت قرآنی اش سزاست     در کوچه اش تهاجم اعدا سزا نبود


   حالا چه وقت مجلس شورای رهبر اســت     حیدر مگر خلیفه ی دین خدا نبود


      ای کاش فدک این همه اسرار نداشت   ای کاش مـدینه در و دیـوار نداشت  


      فـریاد دل مـحسن زهـــرا این اســـت   ای کاش در سوخته مسمار نداشت 


/ 1 نظر / 15 بازدید