کلمات قصار«کوتاه»

درهرجا که هستید و با هرچه که دراختیار داریدکاری بکنید « تئودور روزولت  »

به جای انکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید «کنفسیوس»

داشتن پشتکار، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است « سارنف »

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا. « وئیس لومباردی »

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند بازهم زیباست.« کریستیان بوبن »

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی ابلهاندرست می گویند.  « وینستون چرچیل »

هیچکس بدبخت تر از کسی نیست که همیشه خوشبخت است « ضرب المثل هلندی »

/ 0 نظر / 7 بازدید