دانستنی ها

عمومی ترین نام در جهان محمد است.

اسم تمام قاره ها با همان حرفی که آغاز می شود با همان پایان می یابد.

چشمک زدن زنان دو برابر مردان است.

مقاوم ترین ماهیچه در بدن «زبان»است.

شما نمی توانید با حبس کردن نفستان بمیرید.

خوک ها به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن آسمان نیستند.

کرکدیل ها  نمی توانند زبانشان را به بیرون دراز کنند.

تنها غذایی که فاسد نمی شود «عسل»است

«فیل» ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند.

ایا میدانید از بین 2800 نوع مارهای امروزی تنها 300نوع آنها سمی یا خطرناک است.ایا

میـدانید مــار ناشنوا ست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین دریافت میکند احساس میکند.

ایا میدانید خرچنگهای ماده پس از جفتگیری، زوج خود را میکشند و میخورند.

تمام زیر دریایی را با الهام از کوسه می سازند.

ایا میدانید حافظه ی ماهی قرمز فقط 3 ثانیه است.

ایا میدانید تار عنکبوت 2 برابر طول خودش کش می آید بدون آنکه پاره شود.


ایا میدانید دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر است.

ایا میدانید سال 1889 م برای اولین بار توت فرنگی به  شکل امروزی وارد بازار شد.

ایا میدانید در جهان بیش از 30 هزار نوع عنکبوت وجود دادرد.

ایا میدانید کوسه میتواند تا فاصله 50 کیلومتری می تواند حس کند.

ایا میدانید وال که بزرگترین جانور روی زمین است از کوچکترین موجودات تغذیه کند.

ایا میدانید درکوبا عده زیادی از مردم بیش از 100 سال عمر می کنند .

ایا میدانید مصرف بادام انسان را لاغر می کند.

ایا میدانید کهکشان راه شیری ، کهکشانی مارپیچی است که شامل حدود 500 میلیارد ستاره است.

/ 0 نظر / 7 بازدید